Lista polskich specjalistów

Tutaj znajdziesz listę polskich placówek i prywatnych gabinetów, świadczących usługi z zakresu:

  • diagnozy
  • grup Dorosłych dzieci alkoholików (DDA)
  • poradnictwa psychologicznego 
  • poradnictwa seksuologicznego 
  • prowadzenia warsztatów psychologicznych
  • spotkań AA 
  • terapii

Miejscowość
Nazwa organizacji / imię terapeuty

Carlow
Cork
Dublin

Galway
Killaloe
Limerick
Mullingar,                Co. Westmeath
Waterford
Spotkania AA
Skype, sesje Online
Więcej informacji:


Lista osób zajmujących się coachingiem, które nie są psychologami:

Limerick
Psycholog w Irlandii, 2019

No comments:

Post a Comment